Šta je Katarakta (siva mrena)? 

Katarakta (siva mrena) predstavlja zamućenje prirodnog sočiva u oku, što pacijent doživljava kao slabljenje vida. Jedini način izlečenja katarake je operacija.

Najsavremenija metoda operacije katarakte, fakoemulzifikacija, podrazumeva korišćenje ultrazvuka u odstranjivanju zamućenog sočiva u oku i ugrađivanje specijalnog intraokularnog sočiva. Ovo sočivo ostaje trajno u oku, preuzimajući funkciju prirodnog sočiva i obezbeđujući jasan vid.

Preoperativni pregled za operaciju katarakte

U sklopu pripreme za operaciju vrši se detaljan pregled koji traje oko 1h. Ovaj pregled obuhvata:


Pacijent dobija detaljno usmeno i pismeno objašnjenje celokupnog toka operacije, postoperativnog oporavka kao i mogućih operativnih i postoperativnih komplikacija.

U sklopu preoperativne pripreme potrebno je uraditi i laboratorijske analize, kao i internistički pregled radi dobijanja dozvole specijaliste za izvođenje operacije. Perfect Vision je sastavni deo Poliklinike Kuća zdravlja, te navedene preglede naši pacijenti mogu uraditi na jednom mestu, za svega par sati.

Operacija katarakte

U sklopu preoperativne pripreme pacijentu se meri očni i krvni pritisak i daje se blagi sedativ. Ukapavaju se kapi za širenje zenica i daje se lokalna kapljična anestezija, zahvaljujući kojoj je operacija bezbolna i komforna.

Tokom operacije pacijent je budan, svestan i u neprekidnoj komunikaciji sa lekarom. Čuje zvuk ultrazvučnog aparata i glas hirurga koji ga „vodi“ kroz operaciju i oseća promene na oku (svetlost operacionog mikroskopa, tečnost kojom se ispira oko, blagi pritisak tokom implantacije intraokularnog sočiva), ali ne oseća bol.

Za izvođenje operacije koriste se specijalni fako aparati vrhunske preciznosti. Operacija se vrši sa malim rezom (1,8mm-2,75mm) na koji nije potrebno postaviti šav. Ovakva rana zarasta brzo i bez tegoba, što pacijentu oporavak čini ugodnim. Celokupna operacija ne traje duže od 10-15 minuta.

Operacija kataratke (sive mrene)

Operacija kataratke (sive mrene)

Zahvaljujući ovom modernom pristupu operacija katarakte spada u jednodnevnu hirurgiju, što znači da pacijent nakon operacije odlazi kući.

Procedura nakon operacije katarakte

Već posle nekoliko dana, pacijent se može vratiti uobičajenim aktivnostima, uz primenu adekvatne terapije i propisanog higijenskog režima. Celokupan oporavak traje 3-4 nedelje i u tom periodu pacijentima se ograničavaju teže fizičke aktivnosti, saginjanje, sportske aktivnosti, rad u prljavim i prašnjavim uslovima, kao i rad sa životinjama.

Kontrola posle operacije katarakte

Kontrola posle operacije katarakte

Kontrole se preporučuju nakon jednog dana, sedam dana i mesec dana. Na mesečnoj kontroli se proverava vidna oštrina i prepisuju naočare, ukoliko su potrebne, što zavisi od vrste intraokularnog sočiva koje je pacijent odabrao.