dr Ambruš Ivazović Ivana

Kontaktologija

Polje rada: Oftalmologija

Obrazovanje: Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (2004.). Završila Specijalizaciju iz oftalmologije (2015.)

Telefon: +381 (0)24/55 75 75

 • Dom zdravlja, Specijalističko konsultativna poliklinička služba Subotica
 • Centar za lasersku hirurgiju oka „Perfect Vision“
 • Obuka iz oblasti kontaktologije: stručni rad sa temom „Najčešći uzročnici slepila u razvijenim i zemljama u razvoju“
 • III Kongres glaukomatologa Srbije, Kopaonik (2017.)
 • IV Internacionalni kongres OCT angiografije, Rim (2016.)
 • XVII Kongres oftalmologa Srbije sa medjunarodnim učešćem, Beograd (2016.)
 • i dr.
 • Jedan od učesnika studije farmaceutske kuće Ursapharm sa temom „Suvo oko – uzroci i terapija“
 • Autor i koautor brojnih stručnih radova
 • Aktivni učesnik na domaćim i stranim kongresima
 • Engleski
 • Mađarski