dr sci. med. Milić Nada

Strabizam kod dece i odraslih; ambliopija i lečenje slabovidosti

Polje rada: Razrokost (strabizam) kod dece i odraslih. Ambliopija i lečenje slabovidosti

Obrazovanje: Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1995.). Završila Specijalizaciju iz oftalmologije (2001.). Stekla zvanje Magista medicinskih nauka (2010.)

Telefon: +381 (0)24/55 75 75

 • Klinika za očne bolesti (KCS), član odeljenja za strabizam i ambliopiju
 • Centar za lasersku hirurgiju oka „Perfect Vision“, stručni konsultatnt – strabolog
 • Moorfields Eye Hospital, London (2005.)
 • Kurs strabologije i ROP-a, Prag (2006.)
 • Kurs strabologije i neurooftalmologije, Ženeva (2008.)
 • i dr.
 • European Strabismological Association, ESA
 • Udruženje oftalmologa Srbije, UOS
 • Srpsko lekarsko društvo, SLD
 • Autor i koautor brojnih stručnih radova
 • Aktivni učesnik na domaćim i stranim kongresima
 • Engleski
 • Ruski