Da li se sećate kako ste kao dete sa uzbuđenjem otvarali poklone koji su se nalazili ispod jelke? Ulepšajte praznike drugima!  Doživite radost darovanja!

Sa velikim zadovoljstvom smo se odazvali pozivu da učestvujemo u humanitarnoj akciji „Doživite radost darovanja!“. Štićenicima „Lurko“ kuće je pomoć zaista potrebna. Nadamo se da smo kupovinom zamrzivača podmirili bar mali deo njihovih osnovnih potreba. 

„Lurko“ kuće

U Hajdukovu, Drljanima i Bečeju funkcionišu domovi za decu u sklopu franjevačke fondacije „Poverello“. Oni se brinu za ukupno gotovo 70 dece koja žive pod nepovoljnim životnim okolnostima. U domovima, koji rade kao dnevni boravak, o deci se brinu staratelji i volonteri. Pomažu im u napredovanju i integraciji, a naročito u učenju, ishrani, odevanju, održavanju lične higijene. Uglavnom im je potrebna dugotrajna hrana i novčani prilozi.

Pomozite da se čar božića useli u domove za decu „Lurko“. Novčane priloge možete uplatiti na račun Fondacije „Poverello“: 265-2410310003377-52 sa naznakom „Lurkohaz“.