dr Ivošević Branka
dr Ivošević BrankaPerfect Vision
Refraktivna hirurgija; hirurgija katarakte
dr Miroslav Jeremić
dr Miroslav JeremićPerfect Vision
doc. dr Ivan Marjanović
doc. dr Ivan MarjanovićPerfect Vision
Dijagnostika i konzervativna, laserska i hirurška terapija glaukoma; hirurgija katarakte; kombinovana hirurgija katarakte i glaukoma
prof. dr Babić Nikola
prof. dr Babić NikolaPerfect Vision
Dijagnostika i konzervativna, laserska i hirurška terapija glaukoma; hirurgija katarakte
prof. dr Grković Desanka
prof. dr Grković DesankaPerfect Vision
Neurooftalmologija; hirurgija katarakte
dr Tamara Kljaković Avramović
dr Tamara Kljaković AvramovićPerfect Vision
Dečija oftalmologija; lečenje ambliopije; konzervativno i hiruruško lečenje strabizama; ultrazvučna diagnostika oka
dr Ambruš Ivazović Ivana
dr Ambruš Ivazović IvanaPerfect Vision
Kontaktologija
dr Lošonc Olga
dr Lošonc OlgaPerfect Vision
Opšta oftalmologija