SOCT (Spectral optical coherence tomography) Copernicus REVO

SOCT (Spectral optical coherence tomography) Copernicus REVOZbog primene spektralne tomografije kao odgovora na mnoge dijagnostičke izazove, Copernicus REVO je u samom vrhu u svojoj klasi. Aparat koristi modernu tehnologiju koja ide u korak sa novim dostignućima, kao što je upotreba OCT angiografije u dijagnostičke svrhe i uspešno odgovara na sve zahteve svakodnevne oftalmološke prakse. U poređenju sa sličnim uređajima starije generacije, ispitivanje na OCT Copernicus REVO uređaju traje neuporedivo kraće. Nakon pozicioniranja glave pacijenta, dovoljan je jedan pritisak na dugme da bi se za par sekundi dobio snimak oba oka, sa svim uključujućim grafikonima i merenjima.

Snimci napravljeni sa SOCT Copernicus REVO-m imaju izuzetnu rezoluciju, te su vidljivi i najfiniji detalji, što je od velike važnosti pri ranom otkrivanju bolesti. B-skenovi koje uređaj pravi mogu dati i trodimenzionalne slike vidnog živca, retine ili rožnjače. SOCT REVO omogućava pravljenje i do 27000 snimaka/sec., aksijalne rezolucije od 5 mikrona i transverzne rezolucije od 12 mikrona. Sveobuhvatna dubina snimka je 2.4 mm dok je domet svetlosnog zraka koji vrši snimanje od 5 do 12 mm kada je u pitanju zadnji segment oka, a od 3 do 16 mm kada je u pitanju prednji segment.

Preciznost aparata se ogleda i u mogućnosti da jasno razlikuje 8 slojeva retine. Zbog svojih performansi SOCT Copernicus REVO je od neizmerne pomoći u dijagnostici bolesti kako retine tako i očnog živca. Od velikog značaja je i u praćenju patoloških promena na makuli, delu očnog dna zaduženog za centralni vid i raspoznavanje boja.

Optička koherentna tomografija je moderna, neinvazivna tehnologija kojom se dobija nalaz poprečnog preseka retine oka. SOCT Copernicus REVO uz mogućnost snimanja preciznih OCT slika visoke rezolucije raspolaže i softverom potrebnim za potpunu analizu istih, uključujući sve relevantne mape i grafikone koji predstavljaju debljinu retine i sloja nervnih vlakana (RNFL), kao i eventualne poremećaje retinalnog pigmentnog epitela (RPE). Uređaj poseduje više funkcija za vrhunsku dijagnostiku različitih delova očnog dna:

  • Modul za analizu glaukoma
  • Modul za analizu retine
  • Modul za analizu prednjeg segmenta
  • Uz upotrebu specijalnog adaptera omogućen je širi snimak prednjeg segmenta

OCT

SOCT Copernicus REVO modul za analizu glaukoma odlikuje se velikom bazom podataka koja pomaže oftalmologu da adekvatno interpretira nalaze dobijene na aparatu, što je ključno za brzo otkrivanje glaukoma, bolesti koja je među najčešćim uzrocima nepovratnog gubitka vida kod pacijenata. Analizom asimetrije optičkih nerava identifikuju se pacijenti kod kojih je već došlo do sužavanja vidnog polja uzokovanog glaukomom, ali i onih kod kojih postoje abnormalnosti na očnom živcu kao i povišen rizik od bolesti, ali još nije došlo do sužavanja vidnog polja. Ovom analizom se objektivno može odrediti oštećenje vidnog živca pre nego što dođe do pada vida, koje pacijent može sam primetiti, ali je u većem broju slučajeva tada već kasno i deo vida je već nepovratno izgubljen. Snimanje prednjeg segmenta, tj. rožnjače, dužice i dela intraokularnog sočiva se koristi u dijagnostici glaukoma (merenje komornog ugla), refraktivnoj hirurgiji (merenje debljine rožnjače, postoperativno merenje flap-a kod LASIK-a,…) i kod povreda ili patoloških stanja rožnjače.

Snimanje je u potpunosti bezbolno, i traje svega par sekundi. Talasna dužina infracrvene SLED svetlosti uperene u oko pacijenta je 830 nm, zbog čega ne izaziva zablještenje ili bilo kakvu drugu neprijatnost pri gledanju u isto. Snimanje na OCT REVO aparatu ne zahteva prethodno širenje zenica, već je snimanje omogućeno i kod užih zenica.