Optički biometar Lenstar LS 900

Optički biometar Lenstar LS 900Lenstar LS 900 jedan je od najsavremenijih uređaja kompanije Haag Streit sa sedištem u Švajcarskoj. Kompanija važi za lidera u proizvodnji oftalmološke dijagnostičke opreme, kako u Evropi, tako i u svetu. Zadovoljstvo nam je da budemo među nekoliko oftalmoloških klinika u celoj Srbiji koje raspolažu ovim vrhunskim uređajem. Lenstar LS 900 je precizni optički biometar koji funcioniše po principu nisko koherentne reflektometrije i u samom je vrhu u svetskoj oftalmološkoj dijagnostici po svom kvalitetu. Vreme potrebno za snimanje oba oka Lenstar-om iznosi oko 5 minuta, a već nakon prvog skeniranja dobijaju se jasni i precizni parametri.

U sklopu aparata Lenstar prisutno je 5 ključnih elemenata: biometar, IOL kalkulator, keratometar, pahimetar i pupilometar, koji su do sada bili u sklopu odvojenih uređaja, zbog čega je snimanje trajalo mnogo duže. Uređaj se koristi kako bi oftalmologu pružio potpunu biometriju pacijentovog oka, između ostalog debljinu sočiva (LS – lens thickness), debljinu retine (RT – retina thickness), dubinu prednje očne komore (ACD – anterior chamber depth), aksijalnu dužinu (AL- axial length) i sve to, pa i više, u sklopu samo jednog merenja. Podaci kao što su keratometrija i aksijalna dužina oka značajni su za određivanje intraokularnih sočiva koja se ugrađuju tokom operacije katarakte, dok je merenje centralne debljine rožnjače (CCT – central corneal thickness) korisno u dijagnostici glaukoma, a presudno u odlučivanju za lasersko uklanjanje dioptrije. Platforma ima svoj značaj i u planiranju ugradnje toričnih intraokularnih sočiva.

Korišćenjem standardnih formula (Hoffer Q, Holladay I, SRK-T, Haigis i nova Olsen formula izuzetno korisna u predviđanju IOL) dobijaju se proračuni za moderna multifokalna i torična sočiva, što nam omogućava da pacijentu omogućimo savršen vid bez ili uz minimalnu upotrebu naočara, kao i korekciju astigmatizma.

Optički biometar Lenstar LS 900

Lenstar prvi na tržištu pruža mogućnost preciznog merenja debljine sočiva, a sa gore pomenutom Olsen IOL formulom mogućnost da dođe do postoperativne refraktivne greške je minimalna. Svi ovi podaci su neprocenjivi u modernoj oftalmološkoj praksi, te čine Lenstar potpunijim i bržim u prikupljanju podataka od drugih optičkih i ultrazvučnih biometara.

Lenstar parametriAparat je prilagođen snimanju očiju sa ugrađenim veštačkim sočivom, sa odstranjenim sočivom (aphakia) kao i snimanju očiju ispunjenih silikonskim uljem. Koristi se i kod pacijenata kod kojih je rađeno lasersko uklanjanje dioptrije, a kod kojih je potreban poseban osvrt na keratometrijske podatke zbog izmenjene rožnjače. U ovom slučaju Lenstar koristi formule Shammas No-History, Masket i modifikovani Masket, koje hirurgu olakšavaju kalkulaciju IOL nakon prethodno izvršene refraktivne hirurgije. Lenstar, jedini od sličnih aparata trenutno u upotrebi u svetu, sadrži sve ove formule u svojoj bazi podataka. Poboljšava refraktivni ishod isključivanjem rizika i opasnosti od transkripcionih grešaka.  

Uz gore pomenute parametre, Lenstar pruža uvid i u:

  • Širinu zenice
  • Decentraciju od vidne osovine
  • White-to-white, od značaja u refraktivnoj hirurgiji

Lenstar meri keratometriju na jedinstven način u odnosu na ostale slične aparate, i to u dvostrukoj zoni na 1.65mm i na 2.3mm, čime se obezbeđuje merenje u 32 tačke, a time se šansa za grešku svodi na minimum. Jedno snimanje Lenstar-om sastoji se od 16 zasebnih snimaka celog oka i 4 zasebna keratometrijska snimka, snimljena na 2 koncentrična prstena celom dužinom vidne osovine.

Lenstar

Aparat koristi inteligentan sistem detekcije pacijentove fiksacije čime se postiže veća pouzdanost izmerenih parametara. Pacijent se tokom snimanja fokusira na crveni zrak ispred oka koje se snima. Ako pacijent izgubi fiksaciju ili trepne, Lenstar to uočava, pauzira snimanje i automatski nastavlja sa snimanjem kada se pacijent ponovo fokusira na crveni zrak. I na samom kraju, snimanje Lenstar optičkim biometrom je potpuno bezbolno a neposredni kontakt aparata sa okom pacijenta nije potreban. Aparat ne zrači i bezbedan je za sve pacijente.