Infiniti Vision System

INFINITI Vision SystemInfiniti je proizvod američke kompanije Alcon, lidera u proizvodnji i distribuciji oftalmološke hirurške opreme i medikamenata. Predstavlja korak napred u evoluciji aparata za fakoemulzifikaciju tj. „razbijanje“ i uklanjanje prirodnog sočiva i omogućava hirurgu lakšu upotrebu sa manjom šansom za operativne komplikacije. Proces fakoemulzifikacije započinje unošenjem u oko sonde čiji titanijumski vrh vibrira na ultrazvučnim frekvencijama (40 000Hz) i koja na taj način razbija prirodno sočivo. Tako „usitnjeno“sočivo, tj. njegov nukleus i korteks se usisavaju irigaciono-aspiracionim sondama. Za razliku od ekstrakapsularne ekstrakcije katarakte, koja zahteva veliku inciziju na rožnjači ili beonjači (od 10 do 12mm) koja se mora zatvoriti šavovima, procedura fakoemulzifikacije se vrši kroz mnogo manji rez koji nakon operacije vrlo brzo sam zarasta, bez potrebe za šivenjem. Fakoemulzifikacija je najzastupljenija procedura za ekstrakciju zamućenog sočiva (katarakte) u razvijenim državama, te nam je zadovoljstvo da pacijentima možemo ponuditi operacije katarakte na svetskom nivou, gde je komfor pacijenta i njegov brz i lak oporavak na prvom mestu. INFINITI Vision System

INFINITI Vision System se od drugih fako-aparata ističe po tome što u proces fakoemulzifikacije uvodi specijalnu „OZil Torsional“ sondu, INTREPID PLUS sistem za upravljanje fluidima (FMS), olakšanu upotrebu same konzole od strane hirurškog osoblja koja se bazira na touch-screen tehnologiji, itd.

OZil torzionalna sonda je jedinstveni fako-instrument u smislu ultrazvučnog oscilovanja sa jedne strane na drugu, zbog čega ono ima efekat sečenja sočiva, čime se postiže efikasnija emulzifikacija sočivnih masa, a smanjuje trauma na okolne strukture oka. Za razliku od OZil sonde, tradicionalni ultrazvučni fako-aparati rade po principu „pneumatskog čekića“ gde vrh sonde osciluje gore-dole i udara po sočivu i na taj način ga lomi, što može dovesti do većih trauma po oko ukoliko se zbog tvrdoće katarakte mora upotrebiti jača ultrazvučna snaga.

Efekat sečenja višestruko ubrzava sam proces ekstrakcije sočivnih masa i smanjuje mogućnost disperzije fragmenata sočiva po prednjoj očnoj komori ili iza dužice, što je takođe češći slučaj kod tradicionalnih ultrazvučnih aparata. Pored dokazane efikasnosti u hirurgiji, zbog nižih temperatura na kojima sonda funkcioniše, osigurana je bezbednost oka od termalnih povreda. OZil torziona sonda je napravljena od titanijuma, laka je za rukovanje i omogućava optimalnu primenu energije koja odgovara tehnici samog hirurga i individualnim potrebama svakog pacijenta. Pruža hirurgu veću kontrolu tokom same operacije, čime se postiže bezbedna operacija i bolji postoperativni rezultati. Hirurgu je na raspolaganju upotreba ultrasoničnog oscilovanja, tradicionalnog ultrazvuka ili kombinacija oba profila.

INFINITI Vision System - operacija katarakte

Softver fako-aparata prati razvoj situacije tokom celog procesa operacije katarakte, obaveštava hirurga vizuelnim i zvučnim signalima o svakoj novonastaloj promeni i pruža mu mogućnost da brzo i efikasno odgovori na svaku. Prenos ultrazvučne energije i fluida/rastvora koji vrše irigaciju prednje očne komore kroz sondu su takođe pod konstantnom kontrolom kako bi intraokularni pritisak ostao u fiziološkim granicama.Ultrazvučna energija se može smanjivati i povećavati po potrebama hirurga.

INTREPID PLUS sistem za upravljanje fluidima zadužen je za kontrolu fluida koji izlaze iz sonde i imaju ugrađene kontrolne sisteme koje sprečavaju iznenadni nalet istih u oko. Omogućava upotrebu snažnog vakuuma (do 600) i održava stabilnost komore tokom čitave operacije. Monitoring prati pritisak vakuuma koji može da dostigne vrednosti mnogo veće nego kod starijih modela, ali kojim se mnogo lakše upravlja. Mehanizmi pumpi su izrazito sofisticirani i njihova preciznost pruža hirurgu dodatnu sigurnost i kontrolu. 

Tokom čitave operacije pacijent je u ležećem položaju na udobnom operacionom stolu. Glava i oči su u prirodnom položaju, sa izuzetkom malog aparata koji sprečava treptanje pacijenta tokom operacije ali mu ne nanosi bol. Sve gore navedene tačke u procesu fakoemulzifikacije INFINITI Vision sistemom izvode se uz aplikaciju topikalnog, kapljičnog anestetika, potpuno su bezbolne i ne zahtevaju bilo kakvo naprezanje pacijenta.