Usluge

Upoznajte svoje oči

Vašim očima malo nedostaje do optičkog čuda. Oko je složen optički sistem. Sastoji se iz dela koji prelama svetlost (rožnjača, očna vodica, sočivo, staklasto telo) i dela koji prima sliku posmatranog predmeta (mrežnjača).

Vaše oči funkcionišu poput kamere. Zrak svetlosti prolazi kroz bistri prednji deo oka (rožnjača), zatim kroz očno sočivo koje ga preslikava na “ekran” u pozadini oka (retinu). Tamo, milioni fotoreceptora (nervnih ćelija osetljivih na svetlo) pretvaraju sliku u električne impulse koji se prenose do vašeg mozga kroz optički živac.