Operacija katarakte sa ugradnjom multifokalnih sočiva

Ugradnja multifokalnih sočiva

Multifokalna intraokularna sočiva se preporučuju osobama starijim od 40-45 godina, koje imaju dalekovidost, veću kratkovidost i minimalan astigmatizam (nepravilno zakrivljenu rožnjaču).

Ovom operacijom se postiže dobar vid na sve udaljenosti, bez ili uz minimalnu upotrebu naočara i/ili kontaktnih sočiva. Mogu se ugraditi osobama koje imaju kataraktu (sivu mrenu) ali i osobama koje nemaju kataraktu, ali su u presbiopnom dobu i imaju naočare i za blizinu i za daljinu.

Operacija katarakte sa ugradnjom multifokalnih sočiva

Operacija katarakte podrazumeva uklanjanje zamućenog prirodnog sočiva i ugradnju specijalnog intraokularnog sočiva.

Intraokularna sočiva mogu biti:


  • Monofokalna sočiva
    prelamaju svetlosne zrake u jednom fokusu, pa nakon operacije pacijent ima dobar vid na daljinu, dok su mu za čitanje i rad na blizinu potrebne naočare.
  • Nova generacija intraokularnih sočiva, koja prelamaju svetlosne zrake u više fokusa i omogućavaju pacijentu dobar vid i na daljinu i na blizinu bez ili uz minimalnu upotrebu naočara (kod čitanja veoma sitnog teksta ili za izrazito precizan rad na blizu u slabijim uslovima osvetljenja), nazivaju se multifokalna sočiva.

Ekstrakcija prirodnog prozirnog sočiva (CLE – clear lens extraction)

Ugradnja multifokalnih intraokularnih sočiva se može izvršiti i kod osoba koje nemaju kataraktu, ali žele da uklone postojeću dioptriju (osobe starije od 40-45 godina koje su u presbiopnom dobu i imaju naočare i za blizinu i za daljinu). Ova operacija se naziva ekstrakcija prirodnog prozirnog sočiva (CLE – clear lens extraction).

Predstavlja moguću opciju za one pacijente koji nisu pogodni kandidati za lasersko skidanje dioptrije, a ne žele da nose naočare ili kontaktna sočiva.

Kako izgleda operacija sa ugradnjom multifokalnih sočiva?

Ugradnja multifokalnih intraokularnih sočiva vrši se na oba oka (sa razmakom od 5-7 dana) jer je to jedini način ekspresije njihovog punog potencijala.

Operacija je bezbolna i vrši se u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji. Sočivo se implantira u oko kroz minimalan rez od 2,2 mm, bez injekcija i šavova. Ova operacija spada u jednodnevnu hirurgiju, što podrazumeva da pacijent nakon operativnog zahvata odlazi kući.

Oporavak je brz i komforan, te se pacijent već posle 5-7 dana može vratiti uobičajenim životnim aktivnostima, dok se teži fizički poslovi i sportske aktivnosti ne savetuju u prve 3-4 nedelje.

Trifokalna intraokularna sočiva


Najnovije dostignuće savremene olftalmohirurgije, od polovine 2016. godine dostupno i na našem tržištu, su tzv. trifokalna sočiva.

Trifokalna sočiva imaju čak tri fokusa, pa uz dobar vid na daljinu (oko 80cm i više) i blizinu (oko 40 cm), omogućavaju pacijentima dobar vid i na srednju udaljenost (oko 60 cm), što je naročito važno osobama koje puno vremena provode za računarom, kao i vozačima.

Raspodela svetlosti je uvek identična za sve tri udaljenosti, nezavisno od uslova osvetljenja i širine zenica, po čemu je ovo sočivo jedinstveno u svetu. Takođe, stopa sekundarnih katarakti je jako niska.

Uz pomoć ovih sočiva pacijenti mogu čitati, voziti, raditi na računaru, gledati TV, gledati na sat ili mobilni telefon, brijati se ili šminkati, baviti se sportom, plivati, roniti i obavljati sve druge svakodnevne aktivnosti, naravno bez ili uz minimalnu upotrebu naočara.

Centar za lasersku hirurgiju oka „Perfect Vision“, kao ustanova bez gostujućih stranih lekara, zauzima lidersku poziciju u Srbiji sa najvećim brojem ugrađenih trifokalnih sočiva.*

* Podaci dobijeni od zvaničnih distributera trifokalnih intraokularnih sočiva za Srbiju.