Oculus Pentacam HR


Oculus Pentacam HRPredstavlja zlatni standard topografije prednjeg segmenta oka i najsavremeniji aparat u svojoj seriji. Uređaj nemačke izrade i kvaliteta pruža našim oftalmolozima izvanredan kvalitet snimka pacijentovog oka, tj. njegove prednje i zadnje površine rožnjače, dužice, sočiva, prednje očne komore i komornog ugla.

Za razliku od konvencionalnih topografa, Pentacam HR vrši merenje elevacije „strukture rožnjače“ i ne oslanja se samo na vrednosti zakrivljenja iste. Zbog izuzetne tačnosti od velikog je značaja u refraktivnoj hirurgiji, ali i u dijagnostici glaukoma i bolesti rožnjače kao što je keratokonus itd.

Pentacam HR funkcioniše na principu „osvetljavanja“ prednjeg očnog segmenta. Različite strukture oka različito reflektuju/rasipaju zrake svetlosti, što omogućava njihovu diferencijaciju i uočavanje. Odbijanje svetlosnih zraka potom registruju i snimaju iz više uglova dve Scheimpflug digitalne kamere koje se rotiraju 360 stepeni oko pacijentovog oka. Na ovaj način nastaju oštre slike od same prednje površine rožnjače pa do zadnje površine (prozirnog) sočiva.

Druga pupilarna kamera registruje pokrete oka, na osnovu kojih softver koriguje konačan nalaz, kako ne bi došlo do uticaja eventualne loše saradnje pacijenta (treptanje, pomeranja oka) na tačnost podataka. Snimanje oka na ovom aparatu traje svega 2 sekunde, pri čemu on ne dolazi u kontakt sa okom, omogućavajući time preciznost i tačnost podataka. Za tako kratko vreme Pentacam HR pravi 50 snimaka preseka rožnjače koji se sastoje od 138.000 zasebnih tačaka elevacije. Sem elevacije rožnjače, uređaj meri i dubinu i volumen prednje očne komore, ugao komore, pahimetriju (debljinu rožnjače), zakrivljenje rožnjače, prednju i zadnju topografiju rožnjače i njenu ukupnu prelomnu snagu. Na kraju snimanja oftalmologu je na raspolaganju 3D model kompletnog prednjeg segmenta, njegov geometrijski opis kao i raznovrsne mape u boji visoke rezolucije (čak 5 puta veće od starijih modela). Ovo omogućava oftalmologu da uoči sva, pa i najdiskretnija zamućenja rožnjače i sočiva, kako prirodnog tako i pseudofaknog. Postaju vidljive do najsitnijih detalja i ranije povrede rožnjače, patološke promene, izvršene refraktivne intervencije itd.

Rotirajući sistem merenja omogućava odličnu pokrivenost površine rožnjače i smanjuje uticaj okružujućih struktura, kao što su nos ili gornji deo orbite. Preciznost merenja je +/-0.1 dpt (dioptrija).

Pentacam HR ima svoju upotrebu i u ugradnji multifokalnih toričnih sočiva, gde je veoma koristan u određivanju keratometrijskih vrednosti, kako bi se pacijentu sa astigmatizmom obezbedio što kvalitetniji postoperativni vid. Koristimo ga u pripremi za lasersko skidanje dioptrije, intervencije kod koje je zdrava rožnjača i precizno merenje topografije presudno. Topografsko mapiranje rožnjače jedno je od neophodnih snimanja da bi se lasersko uklanjanje dioptrije moglo uopšte razmatrati, kako bi i pacijent i hirurg bili zadovoljni ishodom. Može se koristiti i kako bi oftalmologu olakšalo određivanje, tj. „fitovanje“ kontaktnih sočiva.

Oculus Pentacam HR

U dijagnostici i praćenju glaukoma, Pentacam HR se koristi kako bi se odredila pahimetrija (debljina rožnjače) na osnovu koje se uvodi korekcioni faktor kod merenja intraokularnog pritiska (izmeren pritisak se umanjuje ili uvećava za određeni iznos, prema izmerenoj debljini rožnjače). Sem toga, aparat meri i veličinu komornog ugla, dubinu prednje očne komore. Ovi podaci mogu potvrditi postojanje angularnog glaukoma. U slučaju morfoloških oboljenja rožnjače kao što je keratokonus ili kod edema rožnjače, Pentacam HR se može koristiti kako bi se stanje definitivno utvrdilo, te kao pomoć u daljem odlučivanju o terapiji, intervencijama i praćenju.

Kao što je gore navedeno, uređaj ni u jednom trenutku ne dolazi u dodir sa okom, snimanje je potpuno bezbolno i ne dovodi pacijenta u opasnost od ultravioletnog zračenja.