prof. dr Babić Nikola

Dijagnostika i konzervativna, laserska i hirurška terapija glaukoma; hirurgija katarakte

Polje rada: Dijagnostika i terapija glaukoma, katarakte i bolesti prednjeg segmenta oka.

Obrazovanje: Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (1991.). Završio Specijalizaciju iz oftalmologije (1996.). Stekao zvanje Magistra medicinskih nauka (2005.). Stekao zvanje Doktora medicinskih nauka (2010.) 

Telefon: +381 (0)24/55 75 75

 • Klinika za očne bolesti (KCV), načelnik odeljenja za bolesti prednjeg segmenta oka i glaukom.
 • Medicinski fakultet u Novom Sadu, vanredni profesor za užu naučnu oblast oftalmologija – šef katedre za oftalmologiju
 • Centar za lasersku hirurgiju oka „Perfect Vision“, stručni konsultatnt – glaukomatolog
 • Focus on Reaching Glaucoma Excellence, Kairo (2005.)
 • AAO kurs: Neovascular glaucoma-the retina and glaucoma perspective under J Brent Bond MD, Čikago (2005.)
 • AAO kurs: Normal tension glaucoma diagnostic and management dilemma, under James C Tsai MD, Čikago (2005.)
 • Alcon Phako kurs, Ljubljana, (2006.)
 • European Glaucoma Advisory Board Meeting, Budimpešta (2006.)
 • AAO kurs: lasers in Glaucoma under Joel S Schuman MD, Las Vegas (2006.)
 • AAO kurs: Updates in the surgical management of chronic angle-closure glaucoma under Jimmy S Lai FRCS, Las Vegas (2006.)
 • AAO kurs: Successful trabeculectomy: flaps, punches, sutures and deedlings under Keith Barton MD, Las Vegas (2006.)
 • ALCON European Glaucoma Advisory Board meeting, Istanbul (2007.)
 • ALCON European Glaucoma Advisory Board meeting, Athens (2008.)
 • AAO kurs: Phacotrabeculectomy and trabeculectomy under topical intracemeral anesthesia under C. CY Tham, Nju Orleans (2007.)
 • AAO kurs:Phaco Frighteners:Practical pearls for optimum outcomes under BC Little, Nju Orleans (2007.)
 • ALCON European Glaucoma Advisory Board Meeting, Frankfurt (2009.)
 • AAO kurs:The management of neovascular glaucoma in 2009 Anil Mandal, San Franciscko (2009.)
 • AAO kurs: Interventions for Angle-closure glaucoma by comprehensive ophthalmologist under Dannis Lam, San Franciscko (2009.)
 • The Focus Programme 2009: Enchancing glaucoma diagnosis in Europe. Barcelona (2009.)
 • i dr.
 • Aktivan član Američke akademije za oftalmologiju
 • Član evropskog udruženja glaumatologa
 • Potpredsednik društva glaukomatologa Srbije
 • Autor i koautor preko 70 radova objavljenih u stranim i domaćim časopisima i prezentovanim na kongresima u inostranstvu i u zemlji
 • Predavač brojnih kurseva i seminara kontinuirane medicinske edukacije
 • Saradnik u jednom pokrajinskom projektu i jednoj kliničkoj studiji
 • Engleski