U cilju stimulisanja i razvoja preduzetničkog duha kod mladih, očna klinika Perfect Vision je ugostila devojčice, finalistkinje takmičenja za projekat „Uhvati ideju“.

"Uhvati ideju" - Dan devojčica 2017.

Devojčice su imale priliku da obiđu našu kliniku i da sa predstavnicama klinike porazgovaraju o različitim profesijama iz oblasti zdravstva, menadžmenta, administracije, marketniga i slično; da se upoznaju sa razvojem klinike počev od njenog osnivanja i da iznesu svoje zaključke iz konkretnog primera rasta jednog preduzeća.

"Uhvati ideju" - Dan devojčica 2017.