Tim Centra za lasersku hirurgiju oka „Perfect Vision“ je već 7. godinu za redom na tradicionalan način obeležio Svetski dan borbe protiv dijabetesa. Na Otvorenom univerzitetu, održano je predavanje o uticaju dijabetesa na vid i pregledi očnog dna.

Svetski dan borbe protiv dijabetesa 2018

Dr Ivana Ambruš Ivazović upoznala je naše sugrađane sa faktorima rizika koji kod dijabetičara mogu dovesti do komplikacija na oku, kao i načinima lečenja. Naglasila je važnost prevencije i redovnih godišnjih pregleda, kako bi se bolest otkrila u što ranijoj fazi. Takođe, istakla je da je u čak 80% slučajeva, dijabetes tip 2 moguće sprečiti usvajanjem zdravog načina života. Nakon pregleda očnog dna, svakom je ponaosob opisala stanje na očnom dnu, dajući sugestije za dalje praćenje bolesti i pravovremeno i adekvatno lečenje.

Procenjuje se da je u svetu obolelo oko 425 miliona ljudi, uz crna predviđanja da će do 2040. godine ova brojka dostići 600 miliona. U našoj zemlji, obolelih je oko 750 hiljada, što čini čak 13,8% odraslog stanovništva.

Svetski dan borbe protiv dijabetesa 2018