dr sci. med. Jovanović Sandra

Patologija zadnjeg segmenta oka; laserski tretmani kod vaskularnih i degenerativnih oboljenja mrežnjače

Polje rada: Patologija zadnjeg segmenta oka. Dugogodišnje iskustvo u izvođenju laserskih tretmana kod vaskularnih i degenerativnih oboljenja mrežnjače, kao i u davanju intravitrealnih inekcija kod oboljnja žute mrlje.

Obrazovanje: Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (1998.). Završila Specijalizaciju iz oftalmologije (2004.). Stekla zvanje Magistra medicinskih nauka (2008.). Stekla zvanje Doktora medicinskih nauka (2015.)

Telefon: +381 (0)24/55 75 75

  • Klinika za očne bolesti (KCV), načelnik odeljenja za bolesti zadnjeg segmenta oka
  • Medicinski fakultet u Novom Sadu, docent za užu naučnu oblast oftalmologija
  • Centar za lasersku hirurgiju oka „Perfect Vision“, stručni konsultatnt – retinolog
  • Položila sva tri dela evropski priznatog sertifikata iz oftalmologije u organizaciji International Council of Ophthalmology.
  • Stručno usavršavanje iz oblasti vitreo-retinalne patologije stekla na renomiranim Univerzitetskim evropskim klinikama: Oksford, Velika Britanija; Gent, Belgija kao i Bremen, Nemačka.
  • i dr.

Član Evropskog udruženja retinologa (EURETINA)

  • Autor i koautor brojnih stručnih radova
  • Aktivni učesnik na domaćim i stranim kongresima
  • Engleski