dr Lošonc Olga

Opšta oftalmologija

Polje rada: Oftalmologija

Obrazovanje: Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (2005.). Završila Specijalizaciju iz oftalmologije (2014.)

Telefon: +381 (0)24/55 75 75

 • Dom zdravlja, Kanjiža
 • Centar za lasersku hirurgiju oka „Perfect Vision“
 • III Kongres glaukomatologa Srbije, Kopaonik (2017.)
 • Kongres oftalmologa Mađarske, Segedin (2017.)
 • Internacionalni simpozijum „Dijabetes i oko“, Beograd (2016.)
 • i dr.
 • Član Lekarske komore Srbije
 • Član Udruženja oftalmologa Srbije
 • Član Sindikata lekara i farmaceuta Srbije
 • Engleski
 • Mađarski
 • Nemački