prof. dr Grković Desanka

Neurooftalmologija; hirurgija katarakte

Polje rada: Neurooftalmologija. Hirurgija katarakte

Obrazovanje: Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (1985.). Završila Specijalizaciju iz oftalmologije (1994.). Stekla zvanje Magistar medicinskih nauka (1987.). Stekla zvanje Doktor medicinskih nauka (2004.)

Telefon: +381 (0)24/55 75 75

 • Klinika za očne bolesti (KSV), šef odseka za hirurgiju prednjeg segmenta oka
 • Medicinski fakultet u Novom Sadu, vanredni profesor za užu naučnu oblast oftalmologija
 • Centar za lasersku hirurgiju oka „Perfect Vision“, stručni konsultatnt
 • EUPO course of neuro-ophthalmology and strabismus, Loven, Belgija (2000.)
 • ALCON Phacoemulsification training, Budapest (2002.)
 • XIII Winter Ophthalmic Academy, Shroons (2006.)
 • Član Srpskog Lekarskog Društva
 • Član Društva lekara Vojvodine
 • Član Udruženja oftalmologa Srbije
 • Član Udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga
 • Član Evropskog Udruženja hirurga katarakte i refraktivnih hirurga
 • Autor i koautor brojnih stručnih radova
 • Aktivni učesnik na domaćim i stranim kongresima
 • Autor monografije „Bolesti optičkog nerva“
 • Engleski