Bolest glaukom ili zelena mrena, kako je u narodu poznatija se prevashodno odnosi na oštećenje vidnog živca. Vidni živac je struktura koja se nalazi na zadnjem segmentu oka, odnosno na očnom dnu (slika 1).

Međutim sam mehanizam nastanka glaukoma najčešće je povezan sa strukturama koje se nalaze u prednjoj trećini očne jabučice i ulaze u sastav prednje i zadnje očne komore.  Analiza struktura koje sačinjavaju prednju očnu komoru je od velike važnosti u dijagnostikovanju pacijenata sa glaukomom, kao i u odluci o vrsti terapije koji treba primeniti.

Pentacam HR koji poseduje naša klinika predstavlja treću generaciju Pentacam aparata i najnoviji je tip aparata ove vrste na svetu (slika 2). Ovim aparatom je omogućeno brzo, bezbolno, nekontaktno snimanje morfoloških karakteristika prednje očne komore.  Snimanjem ovim aparatom traje svega dve sekunde, čime se dobija najmanje 50 fotografija (slika 3), koje se automatski rekonstruišu u 3d fotografiju (slika 4), koja nam daje uvid u sledeće važne podatke:

  • Centralnu debljinu rožnjače: dokazano je da osobe sa tanjom rožnjačom imaju veću sklonost ka glaukomu, takođe nam debljina rožnjače daje uvid u korekcione faktore za tačnije merenje intraokularnog pritiska
  • Veličinu komornog ugla:  osobe sa užim komornim uglom imaju predispoziciju oboljevanja od glaukoma zatvorenog ugla
  • Zapreminu očne vodice u prednjoj komori: ovaj parametar nam daje uvid u veličinu komore, kao i u procenu funkcionalnosti bazalne iridotomije, laserske procedure koja se vrši kod pacijenata sa glaukomom zatvorenog ugla
  • Dubinu prednje očne komore: prednja komora usled visoke dalekovidosti ili usled pritiska očnog sočiva kod napredovale katarakte nam daje uvid u mehanizam nastanka povišenog očnog pritiska i pristup lečenju
  • Morfologiju irisa: ocenjuje se polažaj baze irisa ka uglu komore pri proširenim zenicama, odnosno sklonost kao zatvaranju ugla kod glaukoma zatvorenog ugla, kao i morfološka prohodnost iridotomije i odnos zenične ivice irisa ka prednjoj kapsuli sočiva.