Glaukom (zelena mrena), kao drugi po učestalosti uzrok slepila u svetu i kod nas predstavlja ozbiljan globalni i lokalni problem. Glaukom predstavlja oboljenje vidnog živca, strukture koja ima ulogu da sprovodi vizuelne informacije od oka do centara u mozgu za vid.

Oštećenje vidnog živca kod glaukoma najčešće je uzrokovano povišenim očnim pritiskom, ali može nastati i prililkom normalnog očnog pritiska. Činjenica da se glaukom mnogo češće dešava kod pacijenata koji boluju od povišenog krvnog pritiska i šećerne bolesti vodeći svetski stručnjaci oštećenje vidnog živca pripisuju posledicama slabe cirkulacije istog.

Glaukom je hronična bolest koja traje dugo godina bez ikakvih simptoma i to predstavlja njegov najveći problem. Vidni živac se sastoji od mnoštva vlakana, i kod glaukoma je potrebno da oštećenje tih vlakana bude i preko 35% da bi se ispoljili prvi simptomi. Simptomi predstavljaju oštećenja u određenim delovima vidnog polja. Vidno polje po definiciji predstavlja projekciju mrežnjače u prostoru, a laički rečeno predstavlja onaj deo prostora koji uočavamo oko nas prilikom pogleda u jednu tačku. Početni simptomi kod glaukoma nastaju u perifernim delovima vidnog polja, dok centralni vid biva očuvan dok krajnih stadijuma bolesti. Procena očuvanosti perifernog vida predstavlja jedan od najvažnijih testova prilikom ispitivanja glaukoma (zelene mrene).

Glavnu ulogu u proceni očuvanosti vidnog polja ima kompjuterizovano vidno polje, ambulantni pregled kojim se ispituju oba oka zasebno. Kompjuterizovano vidno polje predstavlja subjektivni pregled u kojem pacijent aktivno učestvuje. Savetuje se da se prilikom postavljanja dijagnoze glaukoma, odnosno sumnje na glaukom ponavlja na svakih 6 meseci, dok se kod pacijenata koji se već leče od glaukoma savetuje ponavljanje vidnog polja na 9 meseci. Ukoliko se menja terapija ispitivanje vidnog polja se savetuje i češće. Savremeni pristupi dijagnostike i lečenja glaukoma su usmereni pre svega da se bolest uhvati u što početnijoj kliničkoj fazi ili najbolje u fazi dok još nije dao simptome. Upravo u tome leži značajnost ispitivanja vidnog polja.

Gubitak vida kod glaukoma Prikaz oka za vreme ispitivanja vidnog polja