Današnja tehnologija dosta pomaže oftalmolozima prilikom dijagnostike i lečenja glaukoma.

Pregled oka na biomikroskopu

 1. Pregled na biomikroskopu kojim se dobija uvid u stanje kako struktura na prednjem segmentu oka (prednje očne komore, irisa i komornog ugla), tako i morfološkog izgleda vidnog živca na zadnjem polu oka. Posle pregleda lekar ukoliko sumnja na glaukom šalje pacijenta na dodatne dijagnostičke procedure.

 

Pregled oka na aparatu optičke koherentne tomografije2. Pregled na aparatu optičke koherentne tomografije, veoma preciznom aparatu koji nam sa preciznošću od  4 mikrometra daje niz veoma korisnih parametara koji oftalmologu veoma pomažu prilikom odluke da li treba uključiti terapiju za glaukom. Snimanje se vrši nekontaktnom metodom, vrlo brzo, bez zračenja i naravno totalno bezbolno.

 

Pregled oka na aparatu Pentacam HR3. Snimanjem na aparatu Pentacam HR oftalmolog dobija korisne informacije o debljini rožnjače, dubini prednje i zapremini prednje očne komore, veličini komornog ugla. Informacije o ovim parametrima su od velike koristi za tačnije merenje očnog pritiska, procenu i praćenje glaukoma zatvorenog ugla.

 

Pregled na aparatu kompjuterizovano vidno polje

4. Pregled na aparatu kompjuterizovano vidno polje predstavlja jedan od zlatnih standarda prilikom dijagnostike glaukoma. Ovim ispitivanjem u kojem pacijent aktivno učestvuje pod monitoringom medicinskog osoblja dobija uvid u funkcionalno stanje širine vidnog polja koje je u korelaciju sa strukturnim oštećenjem nervnih vlakana od kojih je sastavljen vidni živac. 

 

Ultrazvučna dijagnostika5. Ultrazvučnim pregledom oka kod pacijenta kojima se ne može pregledom na biomikroskopu utvrditi stanje vidnog živca, dobijamo grublju procenu stanja glaukoma, ali važnu u preoperativnom planiranju operacija katarakte ili rožnjače. 

 

 

Biomikroskop sa Yag laserom6. Na slici je prikazan biomikroskop sa Yag laserom. Kod glaukoma zatvorenog ugla, opasnije vrste glaukoma, koja može biti praćena veoma visokim vrednostima očnog pritiska (i preko 50mm živinog stuba), neophodna je ambulantna intervencija pomoću ovog lasera. Intervencija je bezbolna, kratko traje, vrši se u kapljičnoj anesteziji i posle intervencije se odmah ide kući.