Prema prognozama američkih statističara, broj ljudi starijih od 65 godina će se do polovine ovog veka udvostručiti. Ali iako ljudi danas žive duže, to nikako ne znači da žive zdravije. Porast populacije starijih predstavlja poseban izazov za javno zdravlje.
Besplatni pregledi u domu za stare „Zlatno doba“

Povodom Međunarodnog dana starih, u saradnji sa domom za stare „Zlatno doba“, 12.10.2017. godine posetili smo stanare ovog doma i izvršili besplatne očne preglede. Svim štićenicima doma je izvršeno merenje očnog pritiska i pregled očnog dna, propisana im je terapija i date smernice za dalje lečenje.

Neki od najčešćih uzročnika slepila kod starije populacije su katarakta, glaukom, senilna degeneracija makule i dijabetična retionpatija. Cilj naše akcije je preventivno otkrivanje ovih opasnih oboljenja i njihovo pravovremeno i pravilno lečenje.