Ko su kandidati za lasersko skidanje dioptrije?


Na novom laseru, koji ima znatno unapređen software mogu se skidati sledeće dioptrije:

  • hipermetropija (dalekovidost) do + 5,0 D
  • miopija (kratkovidost) do – 10,0 D
  • astigmatizam do + / – 5,0 D

Svaki pacijent koji ima dioptriju unutar ovog raspona može biti pogodan kandidat za lasersko skidanje dioptrije, ali je potreban detaljan oftalmološki preoperativni pregled da bi se ustanovilo postoje li stanja (trudnoća, dojenje), opšte ili očne bolesti koje bi mogle biti kontraindikacija za skidanje dioptrije. Neophodno je da osoba kojoj se skida dioptrija ima navršenih 20 godina starosti i da je dioptrija stabilna unazad godinu dana. Ko je dobar kandidat za lasersko uklanjanje dioptrije