Nakon oftalmološkog pregleda, od lekara ćete dobiti oftalmološki nalaz. Ukoliko je potrebna optička korekcija, uz nalaz ćete dobiti i recept za izradu naočara, sa kojim odlazite u optiku.

Budući da recept za naočare sadrži dosta oznaka i skraćenica na latinskom jezku, postoji verovatnoća da nećete razumeti sve napisano. Stoga Vam donosimo tumačenje osnovnih pojmova koji se mogu naći u receptu za naočare.

Očni pregled

Očni pregled

Recept za naočare – osnovni pojmovi

D je skraćenica za dioptriju. Ispred ove oznake se nalazi broj koji pokazuje kolika je Vaša dioptrija (što je veći broj, veća je dioptrija). Ukoliko je ispred broja znak plus, to znači da ste dalekovidi tj. da slabije vidite na blizinu. Ako je ispred broja minus, kratkovidi ste tj. slabije vidite na daljinu.

OD i OS su osnovne skraćenice koje označavaju koje oko je u pitanju. OD (oculus dexter) je oznaka za desno oko, dok OS (oculus sinister) predstavlja levo oko. OU (oculus uterque) označava oba oka.

Sferna i cilindrična dioptrija

Kratkovidost i dalekovidostDioptrija može biti sferična ili cilindrična, pa shodno tome na Vašem nalazu može pisati:  

  • SPH – oznaka za sferu, što znači da je propisana korekcija za kratkovidost ili dalekovidost „okrugla“ i jednaka u svim meridijanima. Što je broj veći, veća je dioptrija.
  • CYL – oznaka za cilindar koji imaju osobe sa astigmatizmom (nepravilno zakrivljenom rožnjačom). Ovaj broj označava veličinu astigmatizma u dioptrijama i može biti pozitivan ili negativan, a što je veći, veća je i zakrivljenost rožnjače.
  • AX AXIS predstavlja ugao cilindra i kreće se između 0 i 180 stepeni. Ova brojka ukazuje ugao cilindra koji je neophodan da bi vid bio jasan.

PD (pupilarna distanca) je oznaka za razmak zenica u milimetrima. Razmak zenica za blizinu uvek je manji od razmaka zenica korekcije za daljinu.

„PLAN“ – Ukoliko u nalazu naiđete na ovu oznaku, to znači da nemate dioptriju na tom oku. Moguće je da dioptrija postoji samo na jednom oku, pa se kod drugog oka upisuje ova oznaka.

Staračka dalekovidost

Ukoliko imate presbiopiju tzv. staračku dioptriju za blizinu, na Vašem receptu za naočare upisaće se i određeni dodatak koji određuje veličinu korekcije za jasan vid na blizinu.

Ispisivanje recepta za naočare

Ispisivanje recepta za naočare

ADD – oznaka za adiciju tj. dodatak koji se obično kreće između 0.50 i 3.50D i isti je u većini slučajeva za oba oka. Ovaj broj uvek ima predznak plus i pokazuje dioptriju koja se dodaje na recept dioptriji za daljinu tj. za donju polovinu bifokalnih ili multifokalnih (progresivnih) sočiva radi korigovanja presbiopije.

Ukoliko imate dioptriju i za daljinu i za blizinu, potrebna su Vam dva para naočara.